Sunday, 11 December 2011

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


                 RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Matapelajaran                       :           Bahasa Melayu
Tahun                                     :           1 Anggerik
Tarikh                                     :           10.10.2011
Masa                                      :           8.45-9.45
Bil. Murid                               :           28/28
Tema                                      :           Rajin Berusaha
Tajuk                                      :           Kebun sayur
Standard kandungan              :           3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara        
                                                             daripada pelbagai sumber.
Standard Pembelajaran         :           3.5.1 Mencatat maklumat yang betul daripada pelbagai sumber.
Objektif                                  :           Pada akhir pembelajaran murid dapat:-
1) Mengenal dan menulis nama sayur-sayuran yang terdapat di kertas mahjong.
2) Menulis nama sayur-sayuran yang terdapat di kertas mahjong.
3) Membina ayat yang betul berdasarkan gambar.
Sistem bahasa                        :           Sintaksis
Pengisian kurikulum              :           Kemahiran  Bernilai Tambah
            Kontekstual                :           Menghubungkaitkan isi pelajaran dengan  pengalaman sedia  
                                                            ada murid.
Kecerdasan pelbagai             :           Interpersonal , verbal linguistik
Penekanan konsep 5p            :            Penggabungjalinan :             kemahiran menulis
                                                                                                          Kemahiran bertutur
                                                                                                          Kemahiran membaca
BBM                                       :           sayur-sayuran , kertas mahjong yang mengandungi gambar
                                                            Soalan , latihan ,Sayur-  sayuran, kad bacaan,Langkah /Masa

Isi kandungan

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran

Catatan


Set induksi
(5 minit)


‘Kebun Saya’

Guru membawa masuk seorang nenek yang pulang dari pasar.

       1)  Guru menanyakan khabar murid.
       2)  Guru memastikan murid-murid bersedia  
   untuk mempelajari pelajarn hari  tersebut.
3)   3) Murid-murid diminta nenek  yang masuk ke      dalam kelas.
   4)  Guru menanyakan beberapa  soalan kepada murid-murid.
     5)  murid-murid menjawab  soalan yang ditanyakan  oleh guru.
     6)   Dengan jawapan murid, guru   memperkenalkan pelajaran hari ini kepada murid.


Kontekstual
·         Menghubungkaitkan isi pelajaran dengan pengalaman sedia ada murid.


   Kemahiran bernilai tambah
·         Kemahiran berfikir


BBM
·         Sayur-sayuranLangkah 1
(10 minit)


Kebun sayur

*      Mengenal jenis-jenis sayuran yang telah ditunjukkan.
*      Membaca nama sayur-sayuran.


  1)   Guru menunjukkan kad bacaan yang mengandungi nama sayuran dan namanya.
    2)      Murid-murid mengenal jenis-jenis sayuran yang telah ditunjukkan.
      3)      Guru melekatkan kertas mahjong yang terdiri daripada gambar sayuran dan juga nama sayuran.
     4)      Guru meminta murid –murid dan mengeja perkataan yang ditunjukkan oleh guru.
     5)      Murid-murid diberi penjelasan supaya mereka memahami  maksud perkataan tersebut.
Kecerdasan pelbagai
·         Interpersonal, verbal linguistik

Kemahiran bahasa
·         Kemahiran membaca


BBM
·         Kad bacaan, kertas mahjong

Langkah 2
(10 minit)

‘kebun sayur’
Menulis nama sayuran yang terdapat di kertas mahjong

     1)      Murid-murid mengenal pasti nama sayur-        sayuran yang terdapat di kertas mahjong.
    2)      Guru meminta murid memberitahu nama sayuran yang ditunjukkan secara lisan.
      3)      Murid-murid menulis nama sayur yang telah dilekatkan di kertas tersebut.
    4)      Selepas menulis murid diminta supaya membaca nama sayuran tersebut.
      5)      Murid-murid bersama –sama membaca nama sayuran yang dilekatkan .

Kecerdasan pelbagai
·         Interpersonal


Kemahiran bahasa
·         Kemahiran membaca
·         Kemahiran menulis


BBM
·         Gambar sayuran

Langkah 3
(15 minit)


‘Kebun sayur’

*      Membina ayat berdasarkan nama sayuran yang telah diberi.

1)      Guru memberikan kertas mahjong kepada ketua kumpulan .
2)      Murid-murid diminta membina ayat berdasarkan nama sayuran yang telah diberi.
3)      Guru membantu murid-murid yang memerlukan bantuan.
4)      Murid-murid diminta menghantar seorang wakil untuk menunjukkan hasil kerja mereka.
5)      Guru menyemak ayat-ayat tersebut dan meminta murid-murid membaca ayat-ayat yang telah disemak.
Kecerdasan pelbagai
·         Interpersonal


Kemahiran bahasa
·         Kemahiran membaca
·         Kemahiran menulis


BBM
Kertas mahjong

Langkah 4
(10 minit)

‘Kebun sayur’

*      Membuat lembaran kerja


       1)      Guru memberi lembaran kerja kepada murid-murid.
      2)      Murid-murid membuat lembaran kerja yang telah diberikan.
      3)      Guru membimbing murid yang memerlukan bantuan.
      4)      Guru membincang jawapan dengan murid-murid.Kecerdasan pelbagai
·         Interpersonal


Kemahiran bahasa
·         Kemahiran menulis

BBM
·         Kertas mahjong

Penutup
(5 minit)


‘Kebun sayur’

*      Lagu
*      Menjawab beberapa soalan yang ditanyakan oleh guru.


       1.  Guru  menyanyikan  sebuah lagu.
       2. Guru bersoal jawab dengan murid tentang isi  
         pelajaran hari ini.
       3. Murid-murid menjawab soalan guru.
     4.  Dengan jawapan murid, guru mengakhiri        pelajaran hari ini.Kemahiran bahasa
·         Kemahiran bertutur

BBM
·         SoalanNo comments:

Post a Comment